نمونه سئوالات زیست شناسی 2 سال سوم تجربی فصل های 5و4و3و2و1

کدام سلول در ایمنی هومورال نقش دارد؟ هنگام اتصال به آنتی ژن برای نخستین بار، کدام سلول را به وجود می آورد؟                        لنفوسیت B – ماستوسیت     لنفوسیت B – پلاسموسیت      لنفوسیت T – بازوفیل       لنفوسیت T – ماکروفاژ

کدامیک مرکز دریافت، کنترل و تقویت پیام های حسی می باشد؟

 مخچه              تالاموس                هیپوتالاموس                قشر مخ  

کدام قسمت از گوش در شنوایی نقش ندارد؟

بخش حلزونی شکل                   مجاری نیم دایره               استخوان رکابی                      عصب شنوایی      

کدام هورمون سبب فعال شدن ویتامین D می شود؟

کورتیزول           گلوکاگون           پاراتورمون                آدرنالین

اگر تعداد نوکلئوتیدهای تیمین دار در یک نوع DNA سی درصد باشد ، تعداد نوکلئوتیدهای گوانین دار چند درصد است؟   

     10               20                30                    40  

جملات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید ؟

الف – لنفوسیت های B در .... تولید و در ......بالغ می شوند.

 ب – عمل دستگاه عصبی خودمختارسمپاتیک فعالیت های گوارشی را .... و فشارخون را ... می دهد.

 ج– اگر فردی مبتلا به نزدیک بینی باشد تصویر اشیای دور در .... شبکیه  تشکیل می شود. این عیب با عدسی ..... اصلاح می شود.

د - هورمون اکسی توسین  در ......تولید و در ....... ذخیره می شود.

ح- باز مکمل آدنین در DNA‌و RNA به ترتیب 000000و000000 است؟

کدام یک از جملات زیرصحیح وکدام یک غلط می باشد ؟

اغلب آنتی ژنها مولکولهای پروتئینی یا لیپیدی هستند که در سطح باکتریها و ویروسها قرار دارند.                                       

در حالت استراحت ، نفوذپذیری غشای سلول های عصبی نسبت به یون های پتاسیم ، بسیار

بیش تر ازیون های سدیم است .          

ساده ترین گیرنده نوری درپلاناریا وجود دارد وچشم مرکب نامیده می شود0   

انتقال دهنده های عصبی ، پیک هایی هستند که عمل تند و عمر طولانی دارند . 

 در باکتریها ، دوراهی های همانند سازی در یک نقطه بوجود می آیند.            

شکل زیر یک واحد بینایی مستقل ازچشم مرکب جانوری را نشان می دهد 0

الف – دوگروه از جانورانی که دارای چشم مرکب هستند رانام ببرید؟

ب – قسمت های مشخص شده را نام گذاری کنید ؟                                                                         

چرا لوب های بویایی  ماهی ، در مقایسه با لوبهای بویایی مغز انسان  بزرگتر است؟

چه عاملی باعث می شود تا تعادل یون های سدیم و پتاسیم پس از پتانسیل عمل به حالت اولیه ی خود بازگردد ؟

شکل زیر مراحل بروز آلرژی را نشان می دهد ،درهریک از مراحلی که مشخص شده چه عملی صورت می گیرد ؟

الف - لنفوسیتها از چه سلولهایی منشاء می گیرند ودر چه نوع دفاعی نقش دارند؟

ب - هیپوتیروئیدیسم در افراد بالغ چه عوارضی تولید میکند؟ ( 2مورد )

گیرنده های درد در چه شرایطی تحریک می شوند و اهمیت احساس درد چیست؟

پاسخ صحیح پرسشهای زیر را بنویسید0     

 الف- کار احتمالی هورمون ملاتونین در انسان چیست؟

 ب- در کدام نوع دیابت تعداد گیرنده های انسولین کم است؟

ج- کدام هورمون باعث می شود تا غلظت سدیم خون افزایش یابد؟

 د- بالا بودن مقدار کلسیم در خون سبب تحریک ترشح کدام هورمون می شود؟  

الف -  دریک رشته پلی نوکلئوتیدی ،دو نوکلئوتید از طریق کدام پیوند به هم متصل می شوند؟

 ب- کدام آنزیم اشتباهات همانند سازی DNA را تصحیح می کند؟

الف ) التهاب را تعریف کنید؟       ب - اینترفرون را کدام سلولها میسازند؟

شکل زیر همانند سازی DNA را نشان داده است 0الف – نام قسمت های مشخص شده را بنویسید؟

ب -

/ 0 نظر / 13 بازدید