آیا می دانید..

ایا می دانید بی خوابی سریعتر از بی غذایی موجب مرگ  انسان می شود.

ایا می دانید هر فرد به طور متوسط یک سوم عمر خود را در خواب است.

 ایا می دانید خنده موجب تقویت سیستم ایمنی بدن می شود .

 ایا می دانیدشاید جهان 30میلیارد سال دیگر منقبض شده و از بین برود و یک جهان دیگر بوجود بیاید.

  ایا می دانید کودکانی که بیشتراز گیاهان و سبزیجات و مواد خام غذایی می خورنداز دیگران باهوشترند.

 ایا میدانید خمیازه از دوران جنینی و 11 هفتگی هم قابل  مشاهده  است .

 ایا می دانید زمین 6/4 میلیارد سال قبل بوجود آمده است ولی آب از 8/3 میلیارد  سال  قبل در  زمین پدیدار شده  است .

 ایا   می دانید ضریب هوشی مردان از زنان  بیشتر است .

 ایا  می دانید  مورچه ها متخصصان برجسته ی علم  ژنتیک هستند.

ایا می دانید موش  صحرایی  می تواند  به مدت 8 دقیقه زیر آب بماند.

ایا می دانید انسان بالغ به طور متوسط  روزانه 7-13  هزار  قدم بر می دارد.

 ایا می دانید شیرینی تنها مزه ای است که جنین در رحم مادر می فهمد.

 ایا می دانید مروارید در سرکه حل می شود.

 ایا  می دانید مورچه ها هم ،شمردن  بلدندو  قدمهایشان را برای مسیر یابی می شمارند.

 ایا میدانید باهوشترین زن دنیا 5 فوق لیسانس دارد و ضریب هوشی او 200  ا ست و دنبال کار می گردد.

 ایا  می دانید کرمها از  روی  بو محیط  شب و رو ز را تشخیص می دهند.

ایا می دانید  کلاغ و  دارکوب و  عقاب  باهوشترین   پرندگان  هستند.

 ایا میدانید  خرچنگها ی ماده پس از جفتگیری زوج خود  را می کشند و می خورند.

 ایا می دانید تار عنکبوت از قویترین بافتهاست و دوامش از آهن بیشتر است و به آن آهن حیوانی می گویند.

 ایا میدانید زنبور از بوی  عرق بدش می آید و به کسی که بدنش بو دهد یا عطر زده باشد حمله می کند.

 ایا می دانید بچه دلفین از مدتی  که  به دنیا می آید  به مدت 1 ماه اصلاً نمی خوابد.

ایا می دانید حافظه ی ماهی قرمز فقط 3ثانیه است.

ایا می دانید از بین رنگها رنگ سفید برای زنبور آرامش دهنده و رنگ قهوه ای برایش ناراحت کننده است.

 ایا می دانید کوسه ها  در طبیعت  از دلفینها  به طور  طبیعی می تر سند.

 ایا  می دانید  جنین هم توانایی تشخیص صداها را دارد و به همین علت  نوزاد با صدای مادر که از قبل در ذهن او بوده به خواب می رود.

 

/ 0 نظر / 7 بازدید