سئوالات درس:علوم زیستی فصل های سوم- چهارم- پنجم

 

عمل فتوسنتز در کدام قسمت از برگ انجام می شود؟

اپیدرم                میانبرگ                      رگبرگ                    آوندهای آبکشی  

 قند موجود در ساقه نیشکر و شیر به ترتیب کدام است؟

گلوکز– فروکتوز     ساکارز – لاکتوز         نشاسته – گلوکز       ساکارز- فروکتوز  

 بیماری های آنمی و راشیتسم به ترتیب ناشی از کمبود کدام عناصر معدنی است؟

آهن – کلسیم            آهن – ید                کلسیم – ید               سدیم – آهن  

کدام دارای کلروفیل می باشد؟

آوند چوبی              آوند آبکش               سلول نگهبان روزنه             روپوست  

 بیماریهای گزروفتالمی و کرتینیسم به ترتیب ناشی از کمبود چیست؟

 آهن – ویتامین A        ید – ویتامین A       ویتامین D – کلسیم         ویتامین A- ید  

 عنصر معدنی موجود در ساختمان هموگلوبین کدام است؟

سدیم                  کلسیم                    ید                     آهن  

 کدامیک از علائم ظاهری بیماری کواشیور کور است؟        متورم شدن ماهیچه ها و شکم کودک                               کج شدن استخوان های پای کودک    خونریزی زیر پوست و لثه ها    ضعف ماهیچه ها و فلج شدن  

کدامیک در استحکام ساختار برگ نقش دارد؟

 کلروپلاست         سلول های نگهبان روزنه    آوندهای چوب و آبکش           کوتین 

ناپایدارترین ویتامین کدام است؟

 ویتامین A                  ویتامین C                ویتامین D                  ویتامین E

در مناطقی که نور خورشید کم تابیده می شود، کدام بیماری بیشتر شیوع می یابد؟

راشیتیسم                 بری بری                      اسکوروی               کرتینیسم

نام شیمیایی هر یک از ویتامین های زیر را بنویسید ؟   

ویتامین A (          ) ویتامین B3(             )ویتامین  D (            ) ویتامینC (            )

مصرف هر یک از موارد زیر چه عوارضی برای بدن انسان دارد؟

سیکلامات‌ها  (                         )          مصرف بیش از حد ویتامین D (                   )

هر یک از مواد زیر جزء کدام گروه از ترکیبات آلی یا معدنی هستند ؟

گلوکز (               )دی اکسید کربن (                ) آب (                 )ساکارز(                )

اصطلاحات زیر را تعریف کنید ؟

الف - الیاف :

ب - آنزیم:

ج- فتوسنتز:

الف- واحد سازنده گلیکوژن …………می باشد0

ب- گلیکوژن در بدن ما  در چه اندام هایی ذخیره می شود ؟

الف- واحد سازنده پروتیین ها …………می باشد0

/ 0 نظر / 18 بازدید