سریع ترین جانور روی زمین

سریع ترین جانور روی زمین

 

 

 

 

یوزپلنگ یا یوز(نام علمی: Acinonyx jubatus) جانوری است مهره دار از رده پستانداران، راسته گوشتخواران، خانواده گربهسانان. بدن این گربه سان بی همتا طی چندین میلیون سال تکامل طوری طراحی شده است کهبه این حیوان امکان حرکت با سرعتی برابر با ۱۱۰ کیلومتر در ساعت را می دهد...
سرعت یوزپلنگ در عرض ۳٫۵ ثانیه پس از شروع دویدن به صد کیلومتر در ساعت می رسدکه از شتاب بسیاری از ماشین های مسابقه ای نیز بیشتر است. اندام باریک، پاهای لاغرو بلند، قفسه سینه ای کم پهنا ولی عمیق و جمجمه ای کوچک، ظریف و گرد، یوز را بهسریع ترین جانور روی زمین تبدیل کرده است. یوزها به آسانی از دیگر گربه سانان تشخیصداده می شوند. این امر تنها به دلیل وجود خال های روی بدن او نیست بلکه بدن باریک وکشیده، سر کوچک، چشم های بالا قرار گرفته و گوش های کوچک و تا حدودی پهن است کهآنها را متمایز می کند. طعمه معمول آنها غزال ها (به ویژه غزال تامسون)، ایمپالا،آنتیلوپ ها و دیگر پستانداران سم دار حداکثر تا ۴۰ کیلوگرم وزن هستند. یک نر بالغتنها هر چند روز یک بار شکار می کند اما ماده های دارای توله تقریباً هر روز بهشکار می پردازند. در حالی که سایر گربه سانان شکارچیان شب هستند یوزها عمدتاً روزفعال بوده و اغلب در اوایل بامداد و غروب آفتاب به سراغ طعمه های خود می روند. تاکتیک او در شکار مخفی شدن و نزدیک شدن به طعمه است.

 

/ 0 نظر / 10 بازدید