مواد معدنی بدن (1)

کلیاتی در بارۀ مواد معدنی بدن

 مواد معدنی، مواد غیرآلی ساده ای هستند که به طورگسترده ای درطبیعت پراکنده اند.آنها دربهبود رشد و حفظ سلامتی نقش دارند.عناصرکربن، هیدروژن، اکسیژن و نیتروژن، 96% وزن بدن را تشکیل می دهند.4% باقی مانده وزن بدن که دریک بزرگسال به حدود 75/2 کیلو گرم می رسد از60 عنصر معدنی تشکیل شده است که22عنصرازاین عناصردرتغذیه انسان ضروری اند.

 مواد معدنی به سه شکل در بدن وجود دارند :

  الف - ترکیبات غیر آلی مانند سدیم کلراید ، اسید کلریدریک

  ب- تر کیبات آلی مانند تیروکسین و هموگلوبین

  ج - یونهای آزاد مانند کلر پتاسیم و کلسیم

  عناصرمعدنی که فعالیتی را درداخل بدن انجام می دهند،باید دررژیم غذایی موجود باشند. اگر مصرف،

  کافی نباشد، می تواند موجب بروزبیماری هایی مانند کم خونی(آهن) ،کرتینیسم و گواتر(ید) گردد. 

  اگرمقادیر بعضی ازاین عناصر بیش ازحد باشد، آنگاه علائم مسمومیت ظاهر خواهد شد.

طبقه بندی مواد معدنی بدن

 مواد معدنی بدن را به دو گروه تقسیم بندی می کنند:                                                                      

   1- عنا صرزیاد مقدار(macromineral):مقدارشان دربدن بیشتراز005/0 درصد (50 قسمت درمیلیون) وزن بدن می باشد و به میزان 100 میلی گرم یا بیشتر،درروزمورد نیازمی باشند. بعضی ازاین عناصر عبارتند از: کلسیم، فسفر، سدیم، پتاسیم، کلر، منیزیم و سولفور.

2- عناصرکم مقدار(micromineral) : مقدارشان دربدن کمتراز005/0 درصد (50 قسمت درمیلیون) وزن بدن می باشد و فقط به میزان چند میلی گرم و یا کمتر،درروزمورد نیازهستند.بعضی از این عناصر عبارتنداز: آهن ، روی، مس، سلنیوم ، منگنز، ید ، مولیبدن ، کبالت ، کروم ، فلوئور.

 این عناصررا به علت مقدارکم آنها دربافتها ،عناصرکمیاب(oligo elemant یا Trace Element) نیزمی نامند.

 در یک دسته بندی دیگرمواد معدنی بدن را به چهار گروه تقسیم می کنند:

1- عناصر معدنی ماکروشامل : کلسیم ، فسفر، پتاسیم ، گوگرد ، سدیم ، کلرومنیزیوم

2 - عناصرمعدنی میکروشامل: آهن، روی ، سلنیوم ، منگنز، مس ، ید ، مولیبیدن ، کبالت ، کروم ،   

   سیلیکون ، نیکل وآرسنیک

3 - عناصر میکرو که ضرورت آنها مشخص نشده است شامل : باریم ،قلع ، برم ، استرنیوم و کادمیوم

4 -عناصری که نقش متابولیکی آنها مشخص نشده است شامل: طلا، نقره ، آلومینیوم، جیوه ، بیسموت ،

    گالیوم ، قلع،  بورون و  لیتیوم.

/ 0 نظر / 48 بازدید