مواد معدنی بدن (3)

- هضم مواد معدنی
مواد معدنی باید در سیستم گوارشی توسط واکنش های آنزیمی هضم شوند. این فرآیند هیدرولیز نامیده
می شود ، که شامل ترکیب شدن باآب و شکسته شدن به اجزاء ساده تراست. سپس اجزاء ساده تردررودۀ کوچک جذب وازطریق ورید پورت به کبد انتقال می یابند.

4 جذب مواد معدنی
محل اصلی جذب مواد معدنی رودۀ باریک است ، ولی ازسایرقسمت های دستگاه گوارش هم جذب می شوند.مواد معدنی ساده مثل سدیم،پتاسیم،کلرید ویدید که اتم هایی با بار الکتریکی هستند(یون ها) از طریق انتشارساده از مجرای روده به داخل یاخته های روده وارد می شوند ، و جذب آنها یا بدون محدودیت است یا محدودیت کمی دارد.مقدارآنها در بدن از طریق دفع کنترل می شود.یون های سدیم، پتاسیم،لیتیم و آمونیوم که تک ظرفیتی بوده و فقط دارای یک بارالکتریکی مثبت می باشند، نمی توانند به آمینو اسید ها متصل شوند.کلسیم ، منیزیوم، مس، روی، آهن ومنگنزکه دوظرفیتی بوده وهراتم آنها دارای دو بار الکتریکی مثبت است، مقدارکمی آنها ممکن است ازطریق انتشارساده جذب شوند،اما قسمت اعظم آنها قبل ازجذب باید به آمینواسید ها متصل شده وبعد وارد سلول های روده ودرنهایت جریان خون شوند . جذب مواد معدنی دررودۀ کوچک به سه فاکتور بستگی دارد:
1- سلامتی بافت : در بافت هایی که مبتلا به بیماری هستند قابلیت جذب کاهش می یابد.
2- شکل غذا: مواد معدنی موجود درغذا های حیوانی خیلی آسانتر ازمواد معدنی موجود درغذا های
گیاهی جذب می شوند.
3- نیازمندی های بدن : بدن برای جبران، مواد معدنی را که دچارکمبود است ، بیشتر جذب می کند.
جذب عناصرمعدنی ازطریق روده ها به طور طبیعی توسط ماده حامل انجام می شود واین ماده حامل به
اندازه ضروری درمواقع جذب سنتزشده وهیچگاه ازعنصر ترکیبی اشباع نمی گردد.این ماده عنصر
جذبی را به ماده دیگری برای انتقال واگذارکرده و ماده اخیر آنرا به ماده ذخیره کننده می سپارد.ماده
ذخیره کننده درصورتی که بیش ازحد یک عنصری را دریافت کند،درشخص سالم، زیادی را دفع
می کند.مسیردفع بیشترازطریق کلیه ها (ادرار)– صفرا(مسیرکبدی روده ای) – ترشحات روده ای-
پوست(عرق) و تنفس(ریه ها) می باشد.عدم دفع از طریق کلیه ها وکبد موجب اختلال خواهد شد.
مواد معدنی بر حسب سهولت و سرعت جذب و دفع به 3 گروه تقسیم بندی میگردند:

1- مواد معدنی که به سهولت و سریع جذب و دفع میگردند: مانند سدیم و پتاسیم.
2- مواد معدنی که به سختی جذب بدن گشته اما به سهولت دفع میگردند: مانند کلسیم، فسفر،منیزیوم و
منگنز.
3- مواد معدنی که به سختی جذب و دفع میگردند: مانند آهن، مس، روی و کبالت. (f)
شرایط مختلفی برجذب مواد معدنی مؤثراست، مثلاً مواد معدنی موجود دربعضی غذاها بیشتر( منابع
حیوانی) ودربعضی غذاها کمترجذب می‌شوند. خوردن بعضی غذاها با هم موجب می‌شود مواد غذایی
موجود دریکی، جذب مواد معدنی دیگری را کند و یا سرعت ببخشد. مثلاً خوردن سبزیجات با غذاهای
گوشتی جذب آهن موجود را افزایش می‌دهد.
گاهی املاح مختلف برای ورود به دیواره روده رقابت می‌کنند، مثلاً کلسیم موجود درلبنیات با آهن
غذاهای گوشتی درورود به خون رقابت می‌کند، پس بهتر است با هم مصرف نشوند.
کسانی که مکمل مصرف می‌کنند، باید مراقب باشند که مصرف بیش ازحد یک عنصرجذب عناصردیگر
را کاهش می‌دهد.
جذب مواد معدنی ممکن است تحت اثرموادی که آنها را به خود می‌گیرند مانند فیتات ،اکسالات،
پروتئین،چربی، سایرمواد معدنی ومقدارفیبررژیم دستخوش تغییراتی بشود.ولی نتایج بررسیهایی که دراین
مورد بعمل آمده، منجربه نتیجه ثابتی نشده است.(b)

اختلالات حاصل از کمبود یا افزایش مواد معدنی در بدن
عناصرمعدنی ازنظرکیفیت اهمیت بیشتری تا کمیت دارند، بدین جهت کاهش یا افزایش آنها دربدن
می تواند منجربه آشفتگی های وخیم متابولیکی گردد. کمبود جزئی یا کمی ید موجب آشفتگی های زیادی
در شخص مبتلا می شود، که دربیماریهای تیروئید ( هیپو تیروئیدی و غیره ) می تواند بررسی گردد.
بسیاری اززنان ودختران جوان، آهن به میزان کافی دریافت نکرده ودچارکمخونی هستند.گاهی افزایش

مواد معدنی انسان را دچار بیماری می سازد. این افزایش موجب درهم شکستن مکانیسم کنترل جذب آنها
در رودۀ کوچک می شود و یا ترکیبات حامل در جذب این مواد تغییر حاصل می کنند.(4)
بیان این نکته لازم است که کمبود یکی از انواع مواد معدنی به تنهایی مشکل ساز نیست و دربسیاری از
موارد، ماده معدنی دیگری می تواند کمبود آن را برطرف کند.
با کمبود مواد معدنی ، برنامه ریزی سلولی دربدن به هم خورده ومی تواند منجربه بروزسرطان شودو
حتی بروزبیماری هایی نظیر بیماری قلبی، فشار خون بالا، آب مروارید، نابینایی تدریجی ، نقایص زمان
تولد، کودکان بیش فعال ، ناتوانی دریادگیری ، چاقی، آرتریت و پوکی استخوان را سبب می گردند.(9)
مقدارمواد معدنی مورد نیازدربالغین متفاوت است(جدول شماره دو ضمیمه ، مقدار مورد نیازروزانه مواد
معدنی، علائم و نشانه های کمبود آنها و مسمومیت هر کدام را لیست کرده است)
/ 0 نظر / 33 بازدید