نمونه سئوالات زیست وآز2 فصل اول

                                                                

 سئوالات امتحان درس: زیست شناسی وآز 2             کلاس  سوم تجربی              فصل اول

 

                                              

1- پرفورین از کدام سلول ها ترشح می شود و در کدام ایمنی نقش دارد؟   

ماستوسیت ها – ایمنی سلولی            لنفوسیت T کشنده – ایمنی سلولی      

ماستوسیت ها – ایمنی هومورال       لنفوسیت T کشنده – ایمنی هومورال

2- در بیماری MS کدام بخش مورد حمله دستگاه ایمنی قرار می گیرد؟   

  پوشش سلول های عصبی محیطی                    پایانه آکسون ها   پوشش سلول های عصبی مغز و نخاع                           هسته سلولهای عصبی  

3- کدامیک در دفاع غیراختصاصی نقش ندارند؟ 

  لیزوزیم        لنفوسیت ها         پاسخ التهابی           پروتئین های مکمل  

4- جا ها ی خالی زیر را  با کلمات مناسب پر کنید 0 

الف- ماستوسیتهای موجود در بافتها ، مشابه……………موجود در خون هستند.

ب- مکانیسم دفاعی بدن که دربرابراغلب میکروب ها یکسان عمل می کند ..............می باشد.

ج- نشانه مبارزه ی بدن دربرابرعوامل بیماری زا ..................می باشد.

د- لنفوسیت های Tدر ...............تولید ودر ................با­لغ می شوند .

5- صحیح یا غلط بودن موارد زیر را مشخص کنید0   

الف- در دفاع اختصاصی گروهی از گلبولهای سفید به نام لنفوسیتها و نوتروفیل ها وجود دارند.(       )

ب- ویروس HIV ، به گروه خاصی از لنفوسیت های T حمله می کند . (        )

ج- آنزیم های لیزوزومی ، نمونه ای از دفاع غیر اختصاصی در اسفنج است . (       )

د-  اغلب آنتی ژنها مولکولهای پروتئینی یا لیپیدی هستند که در سطح باکتریها و ویروسها قرار دارند. (     )

6- اصطلاحات زیرراتعریف کنید0 

الف- ایمنی فعال :

ب- التهاب :

ج – آلرژی :

7- دوپروتئینی که در دفاع غیر اختصاصی نقش دارند کدامند ؟     

 

8- انواع روشهای دفاع غیر اختصاصی، در بی مهر گان رابا ذکر مثال نام ببرید؟ (2مورد )   

 

9- در فرایند التهاب ، هیستامین از کجا ترشح می شود و چه نقشی دارد؟  

 

 

10- چرا ایمنی حاصل ازسرم موقتی است ،اما ایمنی ناشی ازواکسن دربیش ترموارد دائمی است ؟   

 

11- چرا افراد مبتلا به ایدز توانایی مقابله با خفیف ترین عفونت ها را ندارند ؟   

 

12- چرا پاسخ ایمنی هومورال ،در برخورد مجدد با یک آنتی ژن خاص شدیدتر است؟   

 

13- پلاسموسیتها چگونه بوجود می آیند ودر مبارزه با میکروبها چه نقشی دارند؟   

 

14- شکل زیر مراحل بروز آلرژی را نشان می دهد ،درهریک از مراحلی که مشخص شده چه عملی صورت می گیرد ؟  

 

 

« موفق باشید »

 

/ 0 نظر / 12 بازدید