سریع ترین ها .....

سریع ترین ها .....

سریع ترین ماشین درجهان:
Shelby Super Cars Ultimate Aero
با سرعت : 412.8 کیلومتر درساعت

 

سریع ترین حیوان روی زمین:
یوزپلنگوحشی
سرعت: 11٠ کیلومتر در ساعت

 

سریع ترین ماهی:

ماهیبادبانی
سرعت: 110 کیلومتر در ساعت

 

سریع ترین انسان:

 اوسینبولت
سرعت: 40- 43 کیلومتر در ساعت

 

سریع ترین قطار: Shanghai Maglev Train
سرعت: 581 کیلومتر در ساعت

 

سریع ترینهواپیما: X-43 Aircraft
سرعت: 12144 کیلومتر درساعت

/ 0 نظر / 8 بازدید