نمونه سئوالات زیست شناسی 2 فصل 4 سال سوم تجربی

 

 

آنزیم های بخش های درون ریز و برون ریز پانکراس به کجا ریخته می شوند؟

خون – معده    خون – روده باریک    روده باریک – خون     معده – خون  

 کدام هورمون سبب فعال شدن ویتامین D می شود؟

کورتیزول            گلوکاگون            پاراتورمون              آدرنالین  

 کدام در مورد انسان صحیح است؟

کورتیزول باعث تجزیه پروتئین ها برای مصرف انرژی و افزایش گلوکز خون می شود.   

بخش قشری غدد فوق کلیوی هورمون های ستیز و گریز را ترشح می کند.    

 دیابت نوع اول معمولاً با ورزش و مراعات رژیم غذایی کنترل می شود.        
 بیشتر مکانیسم های تنظیمی هورمون ها از نوع خود تنظیمی مثبت است.
          

هورمون ADH(ضدادراری) در ......تولید و در ....... ذخیره می شود.

هیپوفیز پیشین – کلیه           هیپوتالاموس – هیپوفیز پسین            کلیه - تیروئید               هیپوفیز پیشین – پاراتیروئید        

کدام یک از هورمون های زیر استروییدی نمی باشد؟

آلدوسترون         کورتیزول           تستوسترون           پاراتورمون  

کدام گزینه نادرست است؟

افزایش فعالیت غدد پاراتیروئید موجب افزایش میزان کلسیم در خون می شود.   

 مقادیر زیاد هورمون کورتیزول سیستم ایمنی بدن انسان را سرکوب می کند.       
 آلدوسترون باز جذب یون پتاسیم را در کلیه افزایش می دهد.
      

اپی نفرین ونوراپی نفرین، ضربان قلب، فشارخون وجریان خون درقلب وششها راافزایش می دهند.
  

درمان دیابت نوع یک چیست؟

مصرف داروهای خوراکی              تزریق روزانه انسولین              مراعات رژیم غذایی و ورزش            ورزش و تحرک       

 کدامیک از موارد زیر بیماری خود ایمنی نمی باشد؟

 ایدز          پیرچشمی       مالتیپل اسکلروزیس        دیابت نوع یک  

 کم کاری تیروئید کدام یک از علایم زیر را به دنبال نخواهد داشت؟      عقب افتادگی ذهنی و کاهش رشد در کودکان         

کمبود انرژی و خستگی          افزایش تعداد ضربان قلب و اختلالات خواب               خشکی پوست و افزایش وزن    

گیرنده های هریک از هورمون های زیر در چه بخشی از سلول هدف قرار دارد؟

انسولین (          ) آلدوسترون (          )  تیروکسین (          )  FSH(            )

هر یک از هورمون های زیر از کدام غده ترشح می شود؟   

 گلوکاگن (           )  اپی نفرین (              ) کورتیزول (           ) LH  (                )

در ارتباط با هورمون گلوکاگون ، به پرسش های زیر پاسخ دهید :

الف ) گیرنده ی هورمون در چه بخشی از سلول هدف قرار دارد ؟

ب) پیک دوم چیست ؟ (            ) ج) سرانجام چه ماده ای در سلول تجزیه می شود ؟

در هر یک از موارد زیر کدام هورمون نقش دارد؟

* هنگام فشار های روحی مقدار آن در خون افزایش می یابد.

* انقباضات رحم هنگام زایمان 0

 * در پاسخ به کاهش سدیم خون ترشح می شود.

* در پاسخ به افزایش مقدار کلسیم خون ترشح می شود.

* به کمک AMP حلقوی ، بر سلول هدف تاثیر می گذارد.

* کدام هورمون باعث می شود تا غلظت سدیم خون افزایش یابد0

* ایجاد ریتم های شبانه روزی 0

* در استخوان و کلیه موجب افزایش کلسیم خون می شود0

* کاهش پتاسیم خون وافزایش پتاسیم ادرار0

*افزایش غلظت ادراروحفظ آب بدن 0

در مورد دیابت نوع 1 و دیابت نوع 2به پرسش های زیرپاسخ دهید :

الف )علت افزایش حجم ادراردر دیابت نوع 1 کدام است ؟

ب )در کدام نوع دیابت تعداد گیرنده های انسولین کم است؟

ج) علت کاهش PH خون در دیابت نوع 1  کدام است ؟     

د) علت  دیابت  نوع 2 چیست ؟( یک مورد )

الف - مقدار ترشح هورمون ها را چه عواملی تنظیم می کند ؟ ( 2 مورد )

ب -  یک هورمون به طور کلی بر چه سلول هایی تأثیر می گذارد ؟

/ 0 نظر / 51 بازدید