مردان پرخاشگر ، گلبول سفید بیشتری دارند!

به گفته دانشمندان آمریکایی ، مردانی که روحیه نسبتا پرخاشگرانه دارند، احتمالا نسبت به همتایان آرام‌تر خود ، دستگاه ایمنی قوی‌تری دارند. محققان ، سطح پرخاشگری 4415 سرباز شرکت کننده در جنگ ویتنام را ، به سلامت و تعداد گلبولهای سفید آنها ارتباط دادند. به گفته یکی از این محققان ، مردانی که جدلها و نزاعهایی با قانون داشته‌اند، نسبت به کسانی که به ندرت پرخاشگری می‌کنند، گلبول سفید بیشتری دارند.
همان طور که می‌دانید، این گلبولها نقشی اساسی را در دستگاه ایمنی بدن ایفا می‌کنند. با این همه ، سطوح بالایی پرخاشگری ، فواید بیشتری را از لحاظ ایمنی نصیب شخص نمی‌کند. در طول تاریخ ، داشتن روحیه خشن و پرخاشگرانه ، برای شکار ، محافظت از کودکان و نبرد با حیوانات درنده ، لازم و حیاتی بوده است. یکی از محققان می گوید، کسانی که در چنین اموری درگیرند، دستگاه ایمنی قوی‌تری را در خود ایجاد می‌کنند، چون احتمال صدمه دیدن یا بیمار شدن، در آنها بیشتر است.
/ 0 نظر / 21 بازدید