# زیست_شناسی_1

سوالات زیست شناسی 1 نوبت دوم خردادماه 91

  شکل ذخیره ای گلوکزدرجانوران چه نام دارد ؟ الف- نشاسته                    ب- سلولز                           ج-گلیکوژن                          د- ساکارز   قسمت عمده اکسیژن به چه صورت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 23 بازدید

نمونه سئوالات درس زیست شناسی 1 - دوم تجربی - ف6- ص75تاص90

       هیستامین وهپارین به وسیله کدام دسته از گلبول های سفید ترشح می شوند؟ الف) مونوسیت ها   ب) فاگوسیت ها      ج) نوتروفیل ها         د) ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 23 بازدید

نمونه سئوالات زیست شناسی وآز1خرداد89

             نمونه سئوالات زیست شناسی وآز1                خرداد89           کدام دی ساکارید زیر از دو مونومر مشابه تشکیل شده است؟ مالتوز                  لاکتوز          ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 27 بازدید