نمونه سئوالات علوم زیستی خرداد 88

نمونه سئوالات علوم زیستی          خرداد88                 صفحه یک

فرضیه زیر از کدام دانشمند است؟

«موش ها خود به خود ازپیراهن کثیف ودانه های گندم پدید می آیند»

فرانچسکوردی       ون هلمونت        شوان        شلایدن 

کدام مولکول توانایی همانند سازی دارد؟

DNA            پروتئین          گلوکز            لیپید

عامل اصلی پوسیدگی چیست؟

 آنزیم های درون سلول             قارچ و باکتری    

 مردار خواران           رطوبت

ویروس ایدز به کدام سلول ها حمله می کند؟

غده بزاقی         پوست           کبد           سفید خون

جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید .

الف - هرکروموزوم ازدو .......... تشکیل شده است که ازمحلی به نام ......... به هم متصل هستند.

ب- کوچک ترین گروه هیدرات های کربن .......... هستند.معروف ترین آنها ........... است.

ج- گلوتامات مونوسدیم به عنوان....... به غذا اضافه شده و عارضه ی آن ......... است.

د- تقسیم میوز در اندامهای ............و به منظورایجاد......... صورت می گیرد.

هر یک از اعمال بر عهده کدام بخش سلول است؟

انجام فتوسنتزوغذاسازی(          ) ساختن پروتئین(        )

الف - هورمونی که توسط تیروئید ترشح می شود چه نام دارد0(                    )

ب -  کدام ماده معدنی در ساختن آن نقش دارد؟(                 )

سلولی دارای 6 جفت کروموزم است اگر این سلول تقسیم میوز انجام دهد:

الف- چند سلول جدید به وجود می آورد.(               )

ب- هرسلول جدید چند کروموزم خواهد داشت. (            )

اصطلاحات زیر را تعریف کنید ؟

الف – جایگزینی :

 ب - گونة شاخص:

دو مورد از عوامل موثر در فرسایش خاک را بنویسید؟

 

دوترکیب شیمیایی که سبب افزایش ورشد بیش ازحد جلبک ها می شوند رانام ببرید ؟

 

دو اختلاف اساسی سلول جنسی نر و ماده را در انسان بنویسید؟ 

 

عمل لقاح را تعریف کنید ؟

وجود سلولز در غذاها به مقدار مناسب لازم می‌باشد. علت را بنویسید؟

 

چرادراداره پلیس ازانگشت نگاری به عنوان یک روش مطمئن درتشخیص مجرمان استفاده می شود.

(2دلیل بنویسید)

                                                                                        

                                                                                   

                                                صفحه دو                                         

چرا روغن جگرماهی سرشار از ویتامین D می باشد ؟

چراگیاهان آکواریم موجب جلوگیری ازمرگ ماهی هامی شوند؟

                                                                    

الف- هرم انرژی راتعریف کنید.

ب- چرا هرم انرژی ، هرم ماده نیز به شمار می رود؟

 

چرا جسد ماموت ها هزاران سال سالم باقی مانده است ؟

 

دو ویژگی مشترک ویروسها را نام ببرید ؟ 

 

باکتریهای ساپروفیت را از لحاظ تغذیه با باکتریها ی انگل مقایسه کنید؟

 

 

الف-  راههای ورود ویروس ایدزبه بدن کدامند؟

 ب-  شایع ترین راه انتقال آن درایران کدام است ؟

گلبولهایی که با ترشح پادتن و گلبولهایی که با ایجاد پاهای کاذب با میکروبها مبارزه می کنند را فقط نام ببرید. ؟

/ 0 نظر / 16 بازدید